Spara energi med effektiv isolering

Vi uppmuntras ständigt att tänka på hur mycket energi vi använder. Med hjälp av lagar, bestämmelser och vaksamma grannar garanteras att vi inte försummar minsta lilla tillfälle att spara energi: vitvarorna vi köper ska allra minst vara märkta med ett grönt ”A”, de gamla glödlamporna har helt försvunnit från hyllorna för att lämna plats åt diverse långlivslampor, och till och med barnens hamsterhjul kan numera kopplas upp för att alstra ström åt telefonen! Kanske på grund av att det inte låter lika high-tech skrivs det inte mycket om isolering i media, vilket är synd, eftersom det är ett väldigt effektivt sätt att åstadkomma ansenliga vinster för miljön. Det handlar i första hand om energibesparingar ifråga om uppvärmning. Väljer man att isolera med lösull använder man faktiskt ett av de mest energieffektiva material som finns, ett material som dessutom är extra miljövänligt när det tillverkats av återvunnet papper eller glas. Ett antal företag kan vägleda den som behöver isolera sin bostad, men den som bor i Linköping med omnejd kan exempelvis vända sig till Swedinjekt för mer information.

En lönsam affär

Lösullsisolering är inte något nytt utan har funnits i Sverige sedan 80-talet. Tack vare sina många fördelar har materialet också blivit mycket populärt. Själva isoleringsarbetet sker snabbt genom att materialet sprutas in i utrymmena som ska isoleras och därmed sparas tid och pengar. För husägaren lönar sig affären dessutom på sikt eftersom lösullsisolering i regel betalar sig på mellan tre till fem år. De lägre driftskostnaderna kan också bidra till att höja byggnadens marknadsvärde, vilket alltså innebär en dubbel vinst.

Låt experten välja sort

Oavsett om det rör sig om ett helt nytt projekt eller om att lägga tilläggsisolering, är lösullsisolering en bra lösning. De flesta företagen erbjuder flera olika sorter lösull, till exempel:

  • Mineralull: en sorts stenull med långa och tunna fibrer som bildar en porös massa. Eftersom materialet kan stå emot temperaturer upp emot 1 000 grader är det särskilt lämpligt för byggnader som kräver särdeles hög brandklass.
  • Glasull: tillverkas till största delen av återvunnet glas och kan därför klassas som miljövänlig isolering. Det är också okänsligt för fukt och mögel.
  • Cellulosa: lösull bestående av återvunnet papper. Det är miljövänligt och är också brand- och mögelsäkrat.

Kontakta Swedinjekt om du bor i Linköpingsområdet och vill veta vad som passar bäst för dig!