Smart logistik

När är en industriverksamhet börjar växa så är det många företagare som inte riktigt hinner med alla led. En produktion som hettar till för hastigt är något som man helst måste vara förberedd inför. Det gäller att ha full koll på precis alla led i produktionen, från material och råvaror till leveransen till slutkunden. Det som kallas för logistik är metoderna som handlar om att optimera dessa flöden. Klarar man detta bra och kan bibehålla en ”smart logistik” som är smidig och kostnadseffektiv är man en vinnare oavsett vilken industri man arbetar i.

Att skapa maximal nytta

Det övergripande målet med logistik är att skapa en maximal tids- och platsnytta. Det är slutligen kunden som skall få nyttan att en vara befinner sig på en given plats under förutbestämd tidpunkt. Det måste gå att skapa en maximal nytta som gör att kunden blir och det gör man först och främst genom att allt svara upp mot leverera saker i tid. Kundkvalitet i kombination med de lägsta möjliga produktions- och fraktkostnaderna är optimalt inom logistik.

Läran om ”de fem R-en”

I många böcker beskrivs läran om logistik som en lära om ”de fem R-en”. Uttrycket innebär att man skall sträva efter att säkra tillgängligheten:

  • av Rätt produkt;
  • Rätt plats;
  • i Rätt tid;
  • med Rätt kvantitet och
  • med Rätt kvalitet.

Alltihopa skall vidare uppnås till lägsta möjliga kostnad.

Starkare konkurrenskraft

Genom en smartare logistik kan ett företag bli konkurrenskraftigare. Om ditt företag skaffar ett alternativ för t.ex. transport i Stockholm som alltid hämtar och lämnar varorna i tid, kommer du att effektivisera din verksamhet i transportled. Det ger dig en väldigt fin konkurrenssituation mot andra aktörer som är ungefär lika stora i volym som du. Du har helt enkelt löst ett flöde som både effektiviserar din verksamhet medan dina konkurrenter står och stampar när det gäller transportleder.