Råd och tips inför dränering

Hur mycket kan du om dräneringsarbeten inför ditt husbygge? Varför är detta arbete viktigt? Här skall vi ge dig lite klarhet i vad som är nödvändigt att veta om du står inför en dränering. Vi kommer att ge dig några råd som du kan använda om du vill ta dig an detta arbete själv.

Varför behövs en dränering?

inför byggnationNär du står inför ett husbygge är en dränering och markarbetet oerhört viktigt innan din husgrunden skall sättas. Om detta arbete inte görs ordentligt kommer ditt hus att åka på fuktskador – dyra sådana. Även om din dränering har utförts på rätt sätt, kan ditt hus behöva dräneras ytterligare efter några år. Det beror helt enkelt på omgivningen, marklutningen eller om andra byggarbeten komplicerat saker för ditt hus.

Arbetet kräver en del

Ett dräneringsarbetet är ett minutiöst arbete som helst bör utföras av folk med erfarenhet eller av ditt entreprenadföretag. Självklart går det att göra arbetet själv, men då gäller det att vara bekant med alla detaljer såsom jordsammansättning, marklutning, avstånd och djup. Dräneringen innebär att ditt fastighetsområde skall urschaktas. Detta medför risker som du måste vara fullt bekant med.

Tips: Om du skall göra det på egen hand

Låt oss ge dig några handfasta råd som du kan falla tillbaka på om du vill utföra dräneringsarbete helt på egen hand. Notera att dessa råd ändå kan skilja sig från vad som är rätt väg för ditt hus och marken runt om kring. Känner du minsta tvivel, måste du tala med en kunnig på området. Tänk på att misstag du gör inom din dränering kan stå dig dyrt i framtiden. Här följer våra rekommendationer:

  1. Var 100% säker på att du själv är kapabel att utföra en dränering runt ditt fastighetsområde. Ta också reda på om du skall göra hela grunden fri eller om du måste göra allt bitvis.
  2. Behöver du anlita en grävmaskinist eller hyra allting själv? I Sydsverige är det lätt att hitta maskinuthyrning i Malmö med kompetent arbetspersonal om så behövs.  A Nordbecks AB är en sådan företag som hyr ut maskiner i Malmö.
  3. Se till att du har lämpligt tillstånd hos din kommun för att dra dräneringsledningen till ett avloppssystem eller stenkista.
  4. Ta reda på jordsammansättning och material som är lämpat för denna. Gör en ritning av dräneringsrör, ledningsdragning och rensbrunnar.
  5. Ta reda på hur många dräneringsrör som kommer att behövas. Upphandla och beställ med god marginal – kanske kommer du att få ta en längre omväg än du trott från början. Beställ också material som brunnar, rörböjar, grus, filterduk och annat relevant. Material för fuktisolering är viktigt – platonmattor eller värmesisolerande dräneringsskivor.