Planera för underhållet

En fastighet, oavsett av vilket slag det handlar om, kan ofta gömma en mängd små problem. Även om det bara är mindre problem kan det bli dyrt i längden att ta hand om dem, särskilt om det är en äldre fastighet du tar hand om. Dolda kostnader gömmer sig i äldre fastigheter så för att spara tid och pengar är det viktigt att du inte låter dem växa. En underhållningsplan ser till att du har ett bra grepp om fastigheten och gör det lättare för dig att avgöra på vad  du behöver spendera pengar så att du kan göra upp en budget och hantera dina kostnader bättre. Underhållsplaner ger en överblick på alla kostnader, och avsättningar som behöver göras. Om du vill ha en underhållsplan till din fastighet kan du kontakta Braheds Förvaltning AB i Malmö för att få råd och information.

Varför behöver du en underhållsplan?braheds underhållsplan

En underhållsplan är ett dokument som hjälper dig planera dina kostnader, något som självklart är väsentligt för att kunna driva en fastighet på ett bra sätt, och spara pengar utan att behöva dra in på kostnader som tillför till trivseln. Med underhållsplanen kan du se bland annat;

  • hur byggnaden ser ut för tillfället, alltså vilket skick den är i
  • hur ofta du behöver göra underhåll för att hålla fastigheten i bästa möjliga skicka
  • planera för framtiden genom att du lätt kan se hur lång tid framåt du kan väntas behöva byta ut eller göra större reparationer på vissa delar av fastigheten
  • planera för avsättningar till en underhållsfond, så att allt underhåll i stort sett är betalat för i förväg (i den mån det är möjligt)

Vilken typ av firma kan hjälpa dig?

Den firma du bör vända dig till är en som kan förvaltning, framför allt bostadsrättförvaltning. Bostadsrättförvaltning innefattar bland annat underhållsplaner, så du kan vänta dig att få råd om vad du behöver. Du kan vända dig till en firma nära dig och höra dig för om vad du kan göra. En bra firma har både expertis och ett trevligt bemötande så att du är nöjd genom hela processen.