Smart logistik

När är en industriverksamhet börjar växa så är det många företagare som inte riktigt hinner med alla led. En produktion som hettar till för hastigt är något som man helst måste vara förberedd inför. Det gäller att ha full koll på precis alla led i produktionen, från material och råvaror till leveransen till slutkunden. Det som kallas för logistik är metoderna som handlar om att optimera dessa flöden. Klarar man detta bra och kan bibehålla en ”smart logistik” som är smidig och kostnadseffektiv är man en vinnare oavsett vilken industri man arbetar i.

Att skapa maximal nytta

Det övergripande målet med logistik är att skapa en maximal tids- och platsnytta. Det är slutligen kunden som skall få nyttan att en vara befinner sig på en given plats under förutbestämd tidpunkt. Det måste gå att skapa en maximal nytta som gör att kunden blir och det gör man först och främst genom att allt svara upp mot leverera saker i tid. Kundkvalitet i kombination med de lägsta möjliga produktions- och fraktkostnaderna är optimalt inom logistik.

Läran om ”de fem R-en”

I många böcker beskrivs läran om logistik som en lära om ”de fem R-en”. Uttrycket innebär att man skall sträva efter att säkra tillgängligheten:

  • av Rätt produkt;
  • Rätt plats;
  • i Rätt tid;
  • med Rätt kvantitet och
  • med Rätt kvalitet.

Alltihopa skall vidare uppnås till lägsta möjliga kostnad.

Starkare konkurrenskraft

Genom en smartare logistik kan ett företag bli konkurrenskraftigare. Om ditt företag skaffar ett alternativ för t.ex. transport i Stockholm som alltid hämtar och lämnar varorna i tid, kommer du att effektivisera din verksamhet i transportled. Det ger dig en väldigt fin konkurrenssituation mot andra aktörer som är ungefär lika stora i volym som du. Du har helt enkelt löst ett flöde som både effektiviserar din verksamhet medan dina konkurrenter står och stampar när det gäller transportleder.

Karriär inom byggbranschen

Om man drömmer om en karriär inom byggbranschen finns det en rad olika vägar man kan gå för att nå sitt mål, branschen är väldigt bred och innefattar yrken från elektriker till VVS-installatör och snickare. Oavsett vilket yrke man väljer är det ett roligt arbete och man ställs varje dag inför nya utmaningar.

Känner man att ett yrke inom bygg är den rätta vägen bör börja med att se vilka skolor som erbjuder utbildning inom det man är intresserad av, för en karriär i byggbranschen är det viktigt att man har ett körkort. Körkortet är viktigt då man inom bygg arbetar på olika arbetsplatser från vecka till vecka eller dag till dag. Då man måste kunna ta sig till och från arbetsplatsen och kunna utföra ärenden blir bilen ett måste. En del utbildningar inom bygg erbjuder sina elever körkortsutbildning i den ordinarie kursplanen, man bör alltid kolla med sitt närmaste läroverk.

En lång karriär

Att satsa på en karriär inom bygg är en långsiktig investering, de flesta yrken som ingår i byggbranschen är yrken som får samhället att fungera så som elektriker, byggnadsarbetare och VVS-montör. Med andra ord kan man nästa alltid vara säker på att man är eftertraktad på arbetsmarknaden, med rätt förutsättningar och rätt utbildning har man en lång karriär framför sig.