En tung frakt behöver inte vara tungt arbete

Alla som jobbar inom industrisupport vet hur tungt det kan vara när man behöver flytta tunga lass. Det kan vara oerhört tungt och stressigt, minst sagt. En smart lösning som sparar dig tid är att hyra en lastbil, eller truck. Hyr din truck och se till att du slipper köra fram och tillbaka, eftersom du istället kan köra ett stort lass snabbt och enkelt. Truckuthyrning Malmö kan hjälpa dig om du behöver köra tunga lass lokalt, eller längre sträckor.

Varför hyra en truck?Håkanssons Truck

Att hyra en egen truck för att underlätta frakten är en perfekt lösning för egenföretagare och andra som måste flytta stora lass:

  • Om du behöver flytta föremål som väger ovanligt tungt och inte kan använda ditt vanliga fordon.
  • Det kan vara en bra långtidslösning om du behöver en truck men inte vill investera i ditt eget fordon.
  • Det är också ett billigt sätt att slippa spendera ovärderlig tid på att köra fram och tillbaka när man istället kan köra ett lass.

Att hyra ett fordon som kan hantera tunga lass är ett smart sätt att spara pengar, eftersom du slipper lägga fler mil än nödvändigt på bensin.

Bilda en bra relation med ett pålitligt företag

När du väljer att hyra ett fordon till din flytt eller för att använda det till jobbet, har du fördelen att du kan bilda en bra relation med företaget du hyr av. Om du ofta behöver köra tunga eller större lass, är det mycket användbart att ha en firma som du alltid vänder dig till och som du vet kan möta dina behov. Det gör också att du skapar en bra kontakt som kan vara till nytta för både dig och den andra firman, eftersom ni kan rekommendera varandra till potentiella kunder. Men det gäller då så klart att du hittar ett företag som har expertis och ett brett utbud av fordon och tjänster du kan använda dig av, så att du alltid hittar rätt lösning.

 

Har din bil kört sina sista mil?

De flesta människor är beroende av bilar på ett eller annat sätt. Kanske är bilen det primära i hushållet som får familjen att kunna ta sig runt, eller så är bekvämligheten av att alltid ha en bil nära till hands ett måste.

Oavsett anledning kan dagen komma när din bil har kört sina sista mil och inte längre är körbar. Då är det kanske dags att börja tänka på att köpa en ny bil. Först är det dock viktigt att veta vad du ska göra med din gamla bil. Vart vänder du dig i Helsingborg för att bli av med din bil och hur går du tillväga? Vilka kostnader kan tillkomma och varför är det viktigt att göra sig av med sin bil på rätt sätt?

Lösningen är enkel och nedan följer all den information som du behöver veta om att återvinna din bil på bästa sätt i Helsingborg.

Skrota bilen på ett miljövänligt sätt

miljövänligt skrotNär bilen har kört sina sista mil är det en god idé att lämna in den på en återvinningscentral. Fördelarna med detta är många och borde vara ett självklart val för alla. Metallteknik Skåne tillhandahåller en bra och erfaren bilskrot i Helsingborg och har många års erfarenhet inom ämnet.

Såhär går det till när bilen skrotas

Det första som händer när du har lämnat in din bil till en bilskrot i Helsingborg är att bilen töms på vätska. Det kan bland annat innebära att bromsvätska, oljor och andra drivmedel dräneras för att inte påverka miljön och naturen negativt.

Alla skrotfirmor brukar ta till vara på de delar av bilen som fortfarande är dugliga och som har ett högt andrahandsvärde. Detta görs både för att firman ska tjäna pengar, men även ur miljösynpunkt så att så mycket som möjligt kan återvinnas. Därefter separeras metall och plast från bilen och hamnar i specifika återvinningstunnor. De material som inte kan återvinnas skickas istället vidare till förbränning, vilket oftast innefattar tyger. Även denna process är viktig för miljön, då förbränningen i sin tur genererar antingen fjärrvärme eller elektricitet.

Vad kostar det att skrota bilen?

För några år sedan ändrades reglerna och man får numera inga pengar för att skrota sin bil. Däremot kostar det heller inget att skrota sin bil. De flesta skrotfirmor erbjuder dessutom gratis upphämtning för den bil som ska skrotas. Skrotfirman kan sedan sälja vidare de reservdelar som är hela och på så sätt få in pengar för en skrotad bil.

En positiv miljöpåverkan

Att använda sig av en bilskrot i Helsingborg eller någon annanstans har alltså många fördelar. Den största och kanske viktigaste orsaken är på grund av miljön. En bil består nämligen av material som måste tas om hand på ett korrekt sätt för att inte påverka miljön negativt. Det handlar i sin tur om en hållbar hantering av avfall, men även om vikten av effektiv återanvändning.

Industrisupport är en nyhetssida som tillhandahåller bra och läsvärd information om det senaste inom industri- och byggbranschen. Även här går det att läsa om olika projekt som skapas för att förbättra samhället och miljön.

Långsiktig hållbarhet i transportsystem

Ett stark hållbar utveckling och en energieffektivisering när det gäller transportsystem är en ständigt pågående debatt. Detta handlar ytterst om att vi på individnivå närmar oss ett högre medvetande. Vi måste försöka helt enkelt ändra vårt beteende och arbeta för vår omgivning och vårt samhälle på ett smartare sätt för at minska våra transporters negativa inverkan på miljö och hälsa.

Växthuseffekt och klimatpåverkan

Miljö är knappast bara något lokalt eller nationellt. När vi använder fossila bränslen bidrar vi till att vi höjer växthuseffekten både i Sverige och i andra delar av världen. Varje utsläpp leder till att växthuseffekten stärks vilket i längre utsträckning gör att medeltemperaturen på jorden stiger. Dessvärre är all transport i Göteborg, Stockholm, Malmö och andra storstäder ytterst beroende av fossila bränslen. Alla transporter inrikes motsvarar nästan en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det är svårt att sluta använda stora transportfordon, däremot går det alltid att bygga fordonen mer energieffektiva och förse nya bilar med motor för förnybara bränslen.

Mark och vatten blir sur

Ämnen som svavel- och kväveoxider samt ammoniak släpps ut när vi förbränner fossila bränsle under transporter. Den största delen som drabbar Sverige i form av försurningar genom dessa ämnen kommer från internationell sjöfart. De många shippingbåtarna använder fortfarande i hög grad oljor med hög svavelhalt som inte har den bästa kvävereningen. När både vatten och mark förskurnas skadas och dör vattenlevande växtlighet och djur. Även människor kan fara illa genom surt dricksvatten.

Fler företag har börjat arbetet

De senaste åren har fler industriföretag blivit alltmer varse problematiken och det hör till att man både intern- och extern utbildar transportpersonal inom miljöfrågor. Det finns redan industristandarder i Sverige med höga miljökrav inom transportyrket. Förhoppningsvis går vi mot bättre tider när det gäller miljöfrågan inom transport. Låt oss hoppas på att vi åtminstone inom tio år förbränner betydligt mindre fossila bränslen i vårt avlånga land.