Bättre kablage

 

Kablageproduktionen har i takt med det högteknologiska samhället, ökat avsevärt under 2000-talet. Internets framfart har bidragit till många olika kabelsystem. Det dras inte lika stora internetkablar som det gjordes i mitten av 1990-talet. Istället används fiberoptik, som är betydligt smidigare och mer anpassningsbart.

Många länder i Östeuropa har billig arbetskraft och kablage ses som en enkel produkt, som kan monteras av vem som helst. Men när en sån montering görs, kan ingen kvalitetssäkring bekräftas. Om små misstag görs själv, kan helheten få stora konsekvenser. Det måste finnas hårdare krav så att det går att undvika misstag.

Att välja lösningar utifrån situation

kablageproduktionNär beställningar görs av företag eller privatpersoner som behöver kablage, måste det finnas en tydlig förklaring i varför det behövs och vilken typ av yta som finns att jobba med, i förhållande till kontakter och kablar. Produktionsprocessen måste också räknas in i modellen och vilken kvalitetssäkring som ges. Om detta utvärderas väl, får man ett mycket mer skräddarsytt kablage. En annan sak som måste räknas med, är gränssnittet. Det förklarar vilka kontakdon, kablar och kabeldragningar som kan användas. Genom att noggrant gå igenom detta, blir det också tydligt vad de totala produktionskostnaderna kommer att kosta. Om du behöver en snabb lösning kan du klicka här.

Maskinell effektivisering

Idag kan robotar avlösa en del av det arbete som gjordes manuellt tidigare. Det har också gjort att mänskligt jobb inte behövts tekniskt sett, snarare finns människan som programmerare och bevakare av maskinerna. Flera företag, har idag sänkt sina arbetskostnader genom att att använda standardisering och automatisering. På så sätt, har företagen också försökt att få ned kostnaderna för efterkontrollstationerna. Dessa kommer inte behövas, så länge maskinerna och industrirobotarna högpresterar.

Krav på kvalitet

Det finns gott om kablar och kontaktdon. Kvaliteten på dessa är dock inte av det bästa slaget ibland.  Förbättringar har gjorts, men hur hög är kvaliteten om man delar upp det i steg? Klarar kablarna automontering och vilka av dessa kan kvalitetssäkras? Visserligen har andra länder mindre kostnader totalt sett, men de läcker också kvalitetsmässigt och säkerhetsmässigt. I Sverige förbättras kablagetillverkningen varje år. Även om kostnaderna behövs sänkas, är kvaliteten hög och priserna kan med tiden vara på väg ner.