Bygg & Industribranschen

Har du precis som vi saknat en nyhetssida inriktat på industri och bygg? Välkommen hit! Bygg- och industribranschen utvecklas fortfarande i en rasande fart och det kommer ständigt ny teknik och nya produkter på marknaden. Här tar vi upp allt man behöver veta för att ha bra koll på branschen, oavsett om man är proffsbyggare eller hemma-fixare!

Industri och bygg har alltid varit en central punkt i vår värld, byggkonsten har gett oss väggar och tak. Industrin har sedan 1700-talet gjort vår värld till ett produktionssamhälle och skapat arbetstillfällen för många. De båda branscherna utvecklas fortfarande och så väl material och teknik som arkitektur går framåt. Det är genom nya sätt att bygga fastigheter, stora som små, vi kan fortsätta förse människor med hem.

Byggbranschen går hand i hand med tekniken

Självklart är det inte bara industrin som bidrar med effektiva lösningar för samhället, genom byggbranschen når vi nya tekniker inte minst inom uppvärmning. Idag är det möjligt att värma upp våra fastigheter med hjälp av återvunnen värme och energi, denna teknik används kontinuerligt i nybyggnationer landet över och dess popularitet bara ökar. Tekniken används så väl i fastigheter för boende som industrilokaler och fabriker.

Industri- och byggpersonal att hyra?

Förr såg industri- och byggbranschen något annorlunda ut, man hade oftast en fast arbetsplats dit man gick varje dag. Idag går större delen av personalen inom sektorn på rotation genom uthyrningsföretag och bemanningsföretag. Huruvida detta är ett bättre alternativ går att diskutera med fördelarna är många för så väl den anställde som arbetsgivaren som kan ta in extra personal när produktionen ökar. Den anställde har en fast tjänst med byter arbetsplats och får miljöomväxling samt utökade kunskapsområden. Vilket som är mest fördelaktigt och vilken typ av värme som ger bäst resultat är bara några av de ämnen som kommer diskuteras här.